Afspraak maken / patiëntenportaal

 

Telefonisch afspraak maken

U kunt telefonisch een afspraak maken van 08.00 tot 10.00 uur, van 11.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.

Als u de assistente belt kunt u een afspraak maken voor een fysieke afspraak, een beeldbellenafspraak of u kunt een telefonische afspraak met de huisarts maken.

Online afspraak maken

Indien u geen spoedeisende vraag heeft kunt u via het patiëntenportaal op ieder gewenst moment een afspraak aanvragen. Zo hoeft u voor het maken van een afspraak niet te wachten aan de telefoon en helpt u de drukte op de telefoonlijnen te beperken. Daarbij heeft u alle tijd om rustig uw medische vraag te formuleren.

Hoe gaat het in zijn werk?
U logt in op het patiëntenportaal of u start de app op. Hierna volgt u via “webagenda” of “afspraken” de instructies.
Let op: Indien u meerdere klachten heeft of psychische klachten willen wij u vragen via de assistente een afspraak te maken, dan wordt er extra tijd gemaakt voor u.

Heeft u last van verschijnselen die kunnen passen bij corona zoals verkoudheid, koorts, hoesten, keelpijn en/of luchtwegklachten? Dan graag ook de afspraak plannen via de assistente

Uitslagen en overige vragen

Voor uitslagen en overige vragen kunt u dagelijks bellen van 13.30 tot 15.00 uur

E-consult

Via het patiëntenportaal kunt u voor simpele vragen of uitleg een e-consult aanvragen. Dit consult zal in principe binnen 2 werkdagen worden beantwoord. Hierdoor kan het zijn dat de vraag door een andere arts wordt beantwoord dan aan wie u de vraag stelde.

 

Dossier inzien

Het patiëntenportaal biedt ook de mogelijkheid tot het inzien van het dossier. Dit gaat om de labuitslagen, de metingen die verricht zijn, een deel van het journaal wat de huisarts geschreven heeft en op termijn ook de correspondentie (brieven van specialisten en dergelijke).

Thuismonitoring / thuismetingen

Heeft u een eigen bloeddrukmeter, weegschaal, saturatiemeter of glucosemeter? De praktijkondersteuner zal graag  de uitslagen horen in haar consulten. Hier proberen wij actief gebruik van te maken.

 

 

 

 

Niet verschijnen bij de Huisarts/Verpleegkundige/POH-GGZ/Doktersassistenten zonder af te bellen heeft consequenties.

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts/verpleegkundige/doktersassistente onnodig veel tijd verloren. Immers, er is op uw komst gerekend!

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen en het betreft een consult bij de huisarts?
Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ten minste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
U krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van € 15,00 of € 30,00, afhankelijk van het soort afspraak. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en moet u zelf betalen.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen en het betreft een consult bij de verpleegkundige/doktersassistent?
Het betreft afspraken waar meestal 20, maar soms ook 30-40 minuten voor staan. Hier zijn lange wachtlijsten voor. Deze afspraken moeten minimaal 2 werkdagen van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij misschien nog iemand anders inplannen.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
U krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt een rekening van € 25,00 of meer, afhankelijk van het soort afspraak. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en moet u zelf betalen.

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Het afgelopen jaar kwamen echter met enige regelmaat te veel mensen per dag niet opdagen op de afgesproken tijd bij de huisarts/verpleegkundige/assistente. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om met ingang van 2020 deze (aangescherpte) regeling te moeten treffen.

Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af!