Klachten

Wij streven naar een hoge kwaliteit van zorg en zorgvuldigheid in onze dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken of kritiek heeft over de werkwijze binnen onze praktijk.

Wij stellen het op prijs wanneer u dit aan ons kenbaar maakt, in een gesprek of middels het formulier op deze pagina, waarin u uw klacht(en) aangeeft, zodat wij met elkaar kunnen proberen een oplossing voor uw onvrede te vinden. Op deze manier geeft u ons ook de gelegenheid om van uw klacht te leren en onze organisatie om de zorg in zijn algemeenheid te verbeteren.

Voor meer informatie download de folder.
HKN Folder Complimenten en klachten

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van HKN Huisartsen ook verdere contactgegevens van de klachtenfunctionaris staan daar.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie van DOKH. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie leest u in de patiëntenfolder.

Klik hier voor het formulier

 

Dokter Tillemans en dokter Ten Berge (https://www.skge.nl) hebben een aparte klachtenregeling.