Klachten

Wij streven naar een hoge kwaliteit van zorg en zorgvuldigheid in onze dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken of kritiek heeft over de werkwijze binnen onze praktijk.

Wij stellen het op prijs wanneer u dit aan ons kenbaar maakt, in een gesprek of middels het formulier op deze pagina, waarin u uw klacht(en) aangeeft, zodat wij met elkaar kunnen proberen een oplossing voor uw onvrede te vinden. Op deze manier geeft u ons ook de gelegenheid om van uw klacht te leren en onze organisatie om de zorg in zijn algemeenheid te verbeteren.

 

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van HKN Huisartsen ook verdere contactgegevens van de klachtenfunctionaris staan daar.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie van DOKH. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie leest u in de patiëntenfolder.

Klik hier voor het formulier

 

Dokter Tillemans (https://www.dokh.nl)  heeft een aparte klachtenregeling.