Kwaliteit

Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn heeft begin 2018 het HaZo24-certificaat behaald. In dit traject is een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat de huisartsenzorg vanuit een 24 uur perspectief monitort en verbetert: HaZo24 (Huisartsenzorg 24 uur).

Kwaliteit

Certificering volgens HaZo24 helpt de huisarts om aan te tonen dat er gestructureerd aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan. Ook de weg naar certificering helpt de praktijkorganisatie verbeteringen op te sporen en te realiseren. Niet alleen binnen de patiëntenzorg, maar ook binnen de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk.

Patiënt centraal

Binnen het HaZo24-kwaliteitssysteem staat de patiënt centraal. De patiënt is het uitgangspunt bij het maken van verbeterplannen als het gaat om continuïteit van zorg, effectieve zorgverlening en het aanbieden van de juiste zorg. Met het behalen van het certificaat legt onze praktijk een basis voor continue verbetering van de kwaliteit van zorg.

De praktijk wordt jaarlijks door een auditor bezocht  om te kijken of er voldaan wordt aan onder andere de volgende criteria:

Patiëntgericht: Huisartszorg is afgestemd op de behoeften, wensen en waarden van de patiënt;
Veiligheid: De zorg is gericht op het vermijden van risico’s en fouten die schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers;
Effectiviteit: De geleverde zorg is betrouwbaar, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en bewijs;
Efficiency: De zorg draagt bij aan de vraagstelling van de patiënt en verspilling wordt vermeden;
Continuïteit: De zorg is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar;
Juiste zorg: De patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek met de juiste middelen op een verantwoorde en veilige manier.

Wij zijn trots dat onze praktijk is gecertificeerd!

 

 

Resultaten patiëntentevreenheidsonderzoek 2020

Onze driejaarlijkse tevredenheidsenquête is door bijna 60 patiënten ingevuld, waarvan 55% vrouw en 45% man, 50% ouder dan 70 jaar en 35% tussen 60 en 70 jaar.
De gemiddelde spreekuurfrequentie is twee tot vier keer per jaar. De huisartsenpraktijk, de huisartsen en de medewerkers krijgen een gemiddeld waarderingscijfer van 8.6.
De praktijkorganisatie wordt als goed omschreven.

De huisarts krijgt een zeer hoge waarderingsscore, 100% van de patiënten heeft vertrouwen in zijn/haar deskundigheid.
Ook de inzet van de assistentes wordt geprezen.

Aandachtspunten voor ons zijn:
> De telefonische bereikbaarheid in de (vroege) ochtenduren
> Goede informatie over voorgeschreven medicijnen geven
> Meer nadruk op lifestyle tijdens het spreekuur