Kwaliteit

Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn heeft begin 2018 het HaZo24-certificaat behaald. In dit traject is een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat de huisartsenzorg vanuit een 24 uur perspectief monitort en verbetert: HaZo24 (Huisartsenzorg 24 uur).

Kwaliteit

Certificering volgens HaZo24 helpt de huisarts om aan te tonen dat er gestructureerd aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan. Ook de weg naar certificering helpt de praktijkorganisatie verbeteringen op te sporen en te realiseren. Niet alleen binnen de patiëntenzorg, maar ook binnen de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk.

Patiënt centraal

Binnen het HaZo24-kwaliteitssysteem staat de patiënt centraal. De patiënt is het uitgangspunt bij het maken van verbeterplannen als het gaat om continuïteit van zorg, effectieve zorgverlening en het aanbieden van de juiste zorg. Met het behalen van het certificaat legt onze praktijk een basis voor continue verbetering van de kwaliteit van zorg.

De praktijk wordt jaarlijks door een auditor bezocht  om te kijken of er voldaan wordt aan de volgende criteria:

Patiëntgericht: Huisartszorg is afgestemd op de behoeften, wensen en waarden van de patiënt;
Veiligheid: De zorg is gericht op het vermijden van risico’s en fouten die schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers;
Effectiviteit: De geleverde zorg is betrouwbaar, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en bewijs;
Efficiency: De zorg draagt bij aan de vraagstelling van de patiënt en verspilling wordt vermeden;
Continuïteit: De zorg is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar;
Juiste zorg: De patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek met de juiste middelen op een verantwoorde en veilige manier.

Wij zijn trots dat onze praktijk is gecertificeerd!

Klantervaringsonderzoek

Ervaringen van patiënten vormen voor onze praktijk een belangrijke bron van informatie over kwaliteit van zorg, waarbij de patiënt centraal staat.
Om die reden zijn wij in augustus 2017 een klantervaringsonderzoek gestart. Dit onderzoek bestaat uit een lijst met vragen – deels meerkeuze, deels open – over de volgende onderwerpen: telefonische bereikbaarheid, praktijkorganisatie en privacy, afgesloten met een cijfermatige eindbeoordeling. De vragenlijsten werden in de praktijk aan patiënten aangeboden, deelname geschiedde op vrijwillige basis. Aan het onderzoek hebben uiteindelijk 53 patiënten deelgenomen.

De telefonische bereikbaarheid wordt als goed beoordeeld. Wat opvalt is, dat 30% van de respondenten onbekend is met het nummer van de spoedlijn, ondanks duidelijke vermelding in de praktijkfolder en op de website.

Als het om de praktijkorganisatie gaat scoort de behulpzaamheid en kundigheid van artsen en assistentes zeer hoog.

Twee punten van aandacht zijn:

  1. Bij 40% van de respondenten bestaat onbekendheid met de telefonische herhaalreceptenlijn van de apotheek via internet of telefoon, terwijl bijna 75% daar wel behoefte aan heeft.
  2. 30% van de respondenten geeft aan last van gehorigheid aan de balie vanuit de wachtkamer te ervaren.
  3. In het geval van de privacy valt op, dat 85% van de respondenten onbekend is met de klachtenregeling van onze praktijk.

Tot slot komt de eindbeoordeling voor onze praktijk uit op een 8.1.

Concluderend zijn er naast de positieve waardering voor onze praktijk zijn ook punten van aandacht. Deels praktisch van aard en oplosbaar (gehorigheid aan de balie, vooral veroorzaakt door de patiënt, kan worden door de deur naar de wachtkamer gesloten te houden), deels berustend op onbekendheid met onze voorzieningen. Die laatste categorie vormt een uitdaging voor ons: de website wordt gecontroleerd op zijn toegankelijkheid en voor patiënten, die onbekend zijn met internet, proberen wij, indien gewenst, duidelijke uitleg en toelichting te geven.

 

Voor 2020 staat het volgende klantervaringsonderzoek gepland.